Yours truly, the Storyteller
Advies voor taal- en leesonderwijs

Advies voor taal- en leesonderwijs

Als adviseur en trainer voor taal- en leesonderwijs bied ik de volgende mogelijkheden aan:

  • Workshops en langere trainingen over leesbevordering, taal- en leesbeleid, jeugdliteratuur en werkvormen in het leesonderwijs. Andere onderwerpen/thema’s zijn uiteraard mogelijk in overleg. Mijn workshops en trainingen zijn bedoeld voor groepen tussen de 6 en 20 personen.
  • Individuele begeleiding voor het ontwerpen van een leesplan, het (her)inrichten van de schoolbibliotheek en het inzetten van leesbevorderende activiteiten in de lessen. Andere onderwerpen voor begeleiding zijn ook hier uiteraard mogelijk in overleg. De begeleiding kan eenmalig, voor een kortere periode of voor langere tijd aangevraagd worden.
  • (Team)training Open Boek 3.0. Als trainer voor Stichting Lezen ben ik geschoold om deze training te geven. Hun website zegt het volgende over de training: In de cursus Open Boek 3.0 leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Neem contact op bij interesse. Dan gaan we in gesprek hoe ik jullie school verder kan helpen met het taal- en leesonderwijs. Na afstemming van de behoefte stel ik vervolgens een passende offerte op. In overleg plannen we de datum(s) voor de workshop/training/begeleiding. Ik zie naar jullie uit!

Yours truly, the Storyteller