Yours truly, the Storyteller

Yours truly, the Storyteller

~ jouw plek om even weg te dromen ~

Diensten

Blog

Over Maria

Advies voor taal- en leesonderwijs

Als adviseur en trainer voor taal- en leesonderwijs bied ik de volgende mogelijkheden aan:

  • Workshops en langere trainingen over leesbevordering, taal- en leesbeleid, jeugdliteratuur en werkvormen in het leesonderwijs. Andere onderwerpen/thema’s zijn uiteraard mogelijk in overleg. Mijn workshops en trainingen zijn bedoeld voor groepen tussen de 6 en 20 personen.
  • Individuele begeleiding voor het ontwerpen van een leesplan, het (her)inrichten van de schoolbibliotheek en het inzetten van leesbevorderende activiteiten in de lessen. Andere onderwerpen voor begeleiding zijn ook hier uiteraard mogelijk in overleg. De begeleiding kan eenmalig, voor een kortere periode of voor langere tijd aangevraagd worden.
  • (Team)training Open Boek 3.0. Als trainer voor Stichting Lezen ben ik geschoold om deze training te geven. Hun website zegt het volgende over de training: In de cursus Open Boek 3.0 leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Neem contact op bij interesse. Dan gaan we in gesprek hoe ik jullie school verder kan helpen met het taal- en leesonderwijs. Na afstemming van de behoefte stel ik vervolgens een passende offerte op. In overleg plannen we de datum(s) voor de workshop/training/begeleiding. Ik zie naar jullie uit!

Redactie en tekstcorrectie

Redactie en persklaarmaken

Tekstcorrectie

Als persklaarmaker lees ik teksten door op fouten in de spelling, grammatica en interpunctie. Daarnaast controleer ik onder andere op zinsbouw, woordvolgorde, inhoudelijke onjuistheden en consequent gebruik van namen, opmaak, etc. Als redacteur geef ik ook inhoudelijke feedback op de tekst/het verhaal, met of zonder auteursbegeleiding.

Tarief redigeren: €10,- per 1000 woorden, excl. 21% btw
Tarief persklaarmaken: €7,- per 1000 woorden, excl. 21% btw

Als tekstcorrector controleer ik zetproeven op fouten in de spelling, grammatica en interpunctie. Daarnaast controleer ik onder andere de inhoudsopgave, paginanummering, hoofdstuktitels, lay-out en consequent gebruik van opmaak.

Tarief: €5,- per 1000 woorden, excl. 21% btw

Voor mijn zakelijk cv en portfolio met boektitels kunt u mailen naar yourstrulythestoryteller@gmail.com.

Wat klanten over mijn diensten zeggen:

“Voor mijn boek De landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder heb ik mijn tekst laten controleren door Maria Koskamp (Yours truly, the Storyteller). De tekstcorrecties en adviezen waren zeer vakkundig. De samenwerking was plezierig. Ik ben meer dan tevreden met het eindresultaat; het is een prachtig boek geworden.”

– Rens Schendelaar (auteur)

“Voor mijn masteropleiding diende ik een onderzoeksvoorstel te schrijven voor mijn scriptie. Ik vond het belangrijk dat dit op korte termijn gedegen werd gecontroleerd en gecorrigeerd. Daarom heb ik contact opgenomen met Yours truly, the Storyteller. Nadat wij duidelijk elkaars verwachtingen hadden afgestemd, kan ik alleen maar tevreden zijn met het eindresultaat. De correcties en suggesties heb ik op tijd ontvangen en waren gebruiksvriendelijk te verwerken.”

– Sonny van Kooten (student aan TIAS School for Business and Society)

Yours truly, the Storyteller