Yours truly, the Storyteller

Deel III Wraak

Eea houdt zich vast aan het linkerbeen van Wom, trillend op de grond van de harde brul. De schreeuw heeft enkele bladeren van het hoofd

Deel II De oversteek

De beige rotsblokken van het ravijn steken uit en vormen een mooi rond plateau. Aan de overkant loopt het bos verder. Hoge boomtoppen mengen zich

Deel I Op pad

Men zegt dat het bos een plek is voor geheimen. Geheimen verhuld in schatten. Dit verhaal vertelt ons over de zoektocht naar die schatten en